web analytics

Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

При записване за курс на обучение пез учебната 2018/2019 и внасяне на 30% от таксата за съответния период до 20.09.2018 г. – 5% отстъпка от съответната такса 

ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ

Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство

15% от месечните такси или 8% от срочните/годишните такси.
– допълнителни 3% отстъпка за ранно записване.

Отстъпка при предплащане на индивидуални часове на месчна база – 10%. До два отменени часа (1 час при занимания 1 път седмично) могат да бъдат взети в следващ месец.

Отстъпка от месечните такси при отсъствия

Пропуснат час може да бъде взет с друга съществуваща група до един месец след отсъствието.

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите невзети отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 9,50 лв;
  • 60 мин – 11,50 лв;
  • 90 мин – 17,50 лв;
  • 120 мин – 20,50 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.