web analytics

Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

За летния период – 01.06.-14.09

  • до 20% отстъпка за пакет от индивидуални часове; допълнителни 5% отстъпка за втори член на семейството

За учебната 2019/2020 година:

  • 5% отстъпка от таксата на курса при внасяне на 30% от сумата за съответния период до  17 септември 2019; допълнителни 5% отстъпка да втори член на семейството

 

ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ

Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство

15% от по-ниската месечна такса или 8% от по-ниската срочна/годишна такса при обучение в група.

Отстъпка при предплащане на индивидуални часове на месчна база – 10%. До два отменени часа (1 час при занимания 1 път седмично) могат да бъдат взети в следващ месец.

Отстъпка от месечните такси при отсъствия

Пропуснат час може да бъде взет с друга съществуваща група до един месец след отсъствието.

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите невзети отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 9,50 лв;
  • 60 мин – 11,50 лв;
  • 90 мин – 17,50 лв;
  • 120 мин – 20,50 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.