web analytics

Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ КОРОНАВИРУС 2020 ГОДИНА:

Езикова школа „Елеазар“ работи с всички възрастови групи дистанционни в обучителни сесии в реално време през Viber или Zoom.

Специални отстъпки при предплащане на индивидуален пакет за интензивно индивидуално обучение на деца и възрастни:

25% за пакет от минимум 10 блока в рамките на м.април 2020 г.:

  • 248 лв (за 10 блока от 60 мин цена с отстъпка)
  • 292 лв (за 10 блока от 90 мин цена с отстъпка) 

 

 

Специална цена за еднинични уроци на обучение:

  • 11 лв/ единичен урок 45 мин;
  • 14 лв/ единичен урок 60 мин;
  • 21 лв/ единичен урок 90 мин;

 

СТАНДАРТНИ ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ

Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство (не се прилагат кумулативно с други отстъпки)

15% от по-ниската месечна такса или 8% от по-ниската срочна/годишна такса при обучение в група.

Отстъпка при предплащане на индивидуални часове на месечна база – 10%. До два отменени часа (1 час при занимания 1 път седмично) могат да бъдат взети в следващ месец.

Отстъпка от месечните такси при отсъствия

Пропуснат час може да бъде взет с друга съществуваща група до един месец след отсъствието.

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите невзети отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 10,50 лв;
  • 60 мин – 13,50 лв;
  • 90 мин – 21 лв;
  • 120 мин – 26,50 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.