web analytics

Main menu

Учителите в Елеазар

Нашите преподаватели са млади, но опитни специалисти в работата с деца. Те имат перфектни познания по английски език, притежават съответното образование и имат необходимия подход към децата. В основната си част преподавателите ни са българи, но говорят на децата на английски език, а използват български за случаи като обяснение на граматика, обяснение на условия на игри или задачи.

За няколко урока в годината обикновено групите имат и гост преподавател native speaker (с майчин английски език), с когото могат да общуват само и единствено на английски език.