web analytics

Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

При записване за курс за обучение през учебната 2017-2018 г. и внасяне на 30% от таксата за съответния период до 21.09.2017 г. – 5% отстъпка. 

Отстъпка за индивидуални уроци за деца и възрастни при фиксиране на брой часове:

– Индивидуална оферта според предвидения брой часове с отстъпки до 50%.

 

ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ

Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство

20% от месечните такси или 10% от срочните/годишните такси.

 

Отстъпка от месечните такси при отсъствия

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 9,00 лв;
  • 60 мин – 11,00 лв;
  • 90 мин – 17,00 лв;
  • 120 мин – 20,00 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.