Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

Само до 24 май 2024 г. можете да възползвате от 5% отстъпка за лятна занималня през лято 2024 г:

  • 2 седмици – 455 лв (целодневен вариант от 649 лв)
  • 1 месец –  807 лв (целодневен вариант от 1199 лв.)

 

 

СТАНДАРТНИ ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ:

  • Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство (не се прилагат кумулативно с други отстъпки)

15% от по-ниската месечна такса или 8% от по-ниската срочна/годишна такса при обучение в група (не се прилага заедно с други отстъпки, както и при индивидуално обучение);

  • Отстъпка при предплащане на индивидуални часове на месечна база – 10%. До два отменени часа (1 час при занимания 1 път седмично) могат да бъдат взети в следващ месец.

 

  • Отстъпка от месечните такси при отсъствия

Пропуснат час може да бъде взет с друга съществуваща група до един месец след отсъствието.

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите невзети отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 15 лв;
  • 60 мин – 20 лв;
  • 90 мин – 30 лв;
  • 120 мин – 38 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.