web analytics

Main menu

Отстъпки и промоции

ЛИМИТИРАНИ ОТСТЪПКИ:

Можете да се възползвате от пакетна цена за учебен срок или учебна година при записване за присъствено или онлайн обучение през учебната 2020/2021 година до 31 октомври 2020 г.

 

СТАНДАРТНИ ЦЕЛОГОДИШНИ ОТСТЪПКИ

Отстъпка за 2 или повече деца от едно семейство (не се прилагат кумулативно с други отстъпки)

15% от по-ниската месечна такса или 8% от по-ниската срочна/годишна такса при обучение в група.

Отстъпка при предплащане на индивидуални часове на месечна база – 10%. До два отменени часа (1 час при занимания 1 път седмично) могат да бъдат взети в следващ месец.

Отстъпка от месечните такси при отсъствия

Пропуснат час може да бъде взет с друга съществуваща група до един месец след отсъствието.

До 2 отсъствия в месеца (1 отсъствие за групите, които се занимават 1 път седмично) са за сметка на ученика.

Всяко от следващите невзети отсъствия се приспада от следващата месечна такса, като се приспада, както следва:

  • 45 мин – 11 лв;
  • 60 мин – 14 лв;
  • 90 мин – 22 лв;
  • 120 мин – 28 лв.

При заплащане на срочна/годишна такса, приспадане не се извършва.