Main menu

Какво представлява обучението по английски език

Изучаването на чужд език се състои най-общо от две части – разговорна употреба и ограмотяване.

Защо разграничаваме тези два елемента?

Защото, колкото и да са свързани те, толкова и представляват различни части от обучението по английски език .

Със сигурност познавате много хора, за които макар и вашият език да е майчин, остават неграмотни да пишат и четат на него. От друга страна, можем да се сетим и за много примери, особено при хората, които на по-късна възраст са започнали да изучават английски език, когато имаме грамотни хора, които четат и пишат, но не могат да говорят.

Защо е важно това разграничение?

Защото в зависимост от особеностите на човек, и най-вече в зависимост от възрастта, е важно да се подходи по различен начин при обучението по английски език за постигане на оптимални резултати.

Малките деца започват да учат английски език на принципа на майчиния език. Те чуват определени думи, свикват с определени словосъчетания (напълно е възможно не винаги да отграничават думите в тях) и започват да ги използват ситуационно. Какво означава това? Означава, че детето може да използва съвсем на място израз, чиито отделни думи не разбира, но вече е успяло да направи връзката, че по този начин се реагира в дадена ситуация. Например, детето може да запомни, че влизайки при доктора, въпроса, който ще му зададат е What’s the matter?, макар и да не разбира съвсем точно значението на думичките. Или, гледайки отдалечаващия се влак, да каже – The train is gone, макар и да си няма понятие от неправилни глаголи и техните форми. Така децата започват да усвояват разговорната употреба на английски език.

При възрастните обаче, този принцип на обучение по английски език често се оказва по-труден за възприемане. Един възрастен човек с логична мисъл, търси да види изписан израза, да отграничи демите в него да разбере начина на образуване на думите, граматиката и логиката, по която се конструира този израз. Това означава, че там е необходимо да се започне с ограмотяване – азбука, начин на четене и изписване на думите, граматика. Това на практика забавя реалното проговаряне, защото изисква човек да се е запознал с цялата граматика на езика, за да може да осъзнае дори елементарни изрази. Отново можем да дадем за пример горното изречение The train is gone, което човек може сам да конструира едва след като е усвоил граматиката на страдателен залог и е научил неправилните глаголи.

Къде възникват основни грешки при объркването на тези два елемента?

Съвременните български деца, докато стигнат до възраст за ограмотяване (6-8 години), благодарение на обучението си в детска градина и на детските филмчета, вече имат един добър запас от думички на английски език и дори и да не употребяват конкретни фрази, то са напълно готови да започнат. В този момент обаче болшинството учебни системи, вместо да надграждат техните говорни умения, изведнъж ги връщат в началото на техните знания, докато започват да ги ограмотяват да четат и пишат на езика. Много родители тогава си казват – детето ми учи английски от детската градина, а сега нищо не знае. Същевременно темпът на усвояване на разговорната употреба се забавя значително. И тук е важно всеки за себе си за постави приоритет – дали ограмотяването ще бъде приоритетно (дали иска детето му да може да прочете, напише и осъзнае всяка думичка, която използва на чуждия език) или разговорната употреба (умението на детето да разбира говор на английски език и да реагира, като разширява все повече речника си, макар и да не може да напише прочете или напише правилно съответните думи).

При възрастните пък често срещаме този проблем, обърнат от другата му страна. Често пъти съм чувала – “Имам един месец до заминаването. Искам да науча елементарни неща, да мога да водя елементарен разговор”. Трябва обаче да знаем, че системите за изучаване на езика, стъпват върху базата на ограмотяването. И за да можем ние да усвоим тези елементарни изрази, които се използват в ежедневието, е необходимо да усвоим цялата основна граматика на езика.

Разбира се, тук трябва да кажем, че истинското владеене на езика се постига чрез комбинацията от двете умения и във всеки един курс на обучение, ние се стремим към привършването му да сме усвоили както вербалната употреба, така и грамотността.

За да бъде възможно обаче човек да се възползва в максимална степен от знанията си по езика не само след привършване, а и по време на обучението си (което при всяко положение продължава с години), трябва да има ясно поставен приоритет.

Работейки от дълги години с деца, ние смятаме, че в началните класове преходът към ограмотяването трябва да бъде много внимателен и да се положат максимални усилия да бъдат запазени говорните умения на децата и лексиката и граматиката, която използват, да не бъде ограничена до думичките, които могат да прочетат.

Disney-ABC-Television-Group-collection6