Main menu

Защо нашите курсове са различни

Нашата програма се съобразява с вашето дете, а не то с нас

При нас няма да намерите строго фиксиран брой часове и строго фиксирана система.Дългогодишният ни опит в преподаването на английски език показа, че във всяка една група децата имат различен стил на запомняне и се нуждаят от различно време, за да усвоят даден материал.

Учебните програми – с цел да бъдат приложими за най-широк кръг от хора – често пъти трябва да пренебрегнат този индивидуален елемент и нерядко курсът по английски език се превръща в едно безсмислено препускане през материала, който трябва да бъде взет за даденото време. Това създава у децата (а и не само у тях) усещане на несигурност, чувство за малоценност и неприязън към изучавания предмет. Случва се децата да имат нужда от допълнителна помощ, за да могат да се справят с учебния материал в курса по английски – нещо, което ние смятаме за недопустимо!

Вашето дете посещава уроците си с желание

Наше основно правило е, че детето трябва да обича своите уроци по английски език и да ги посещава с удоволствие, за да може да постигне максимални резултати. Задачата на нашите учители е да направят урока интересен и разнообразен, така че детето да се наслаждава на всяка минута от него.

Наред с учебниците, нашите уроци са съпътствани от много игри и онлайн занимания. Ние работим с много партньори в Европа, чрез които осъществяваме онлайн проекти, така че децата да имат възможност да прилагат на практика своите знания, общувайки със свои връстници в други европейски страни.

Лично отношение към всяко дете

Форматът, предложен от нас, напомня много повече на индивидуален урок в група, отколкото на курс в смисъла, в който сме свикнали да го възприемаме. Групите не надвишават 5-6 деца, което позволява на учителя да обърне внимание на всяко едно дете по време на часа и да реагира своевременно, ако долови, че материалът не е осъзнат.

Вашето дете се движи с точното ниво и темпо

В нашите малки групи вие винаги можете да бъдете сигурни, че детето ви се движи в точното ниво и напредва с точно необходимото темпо. Системата на обучение и структурата на материала в курса не поставят ограничение пред преподавателя – той може да остане на същия урок в продължение на една седмица, ако този урок затруднява децата или да продължи със следващото ниво, ако забележи, че децата вече са усвоили предложения материал.

Учителят е наш приятел

При нас учителят не е изправен строго пред черната дъска, а децата – свити всеки на своя чин. Ние сме седнали около една голяма маса и учим и се забавляваме заедно. Нашите учители са максимално близо до децата и до техните родители в процеса на обучение.

Предимствата на обучението в малка група

Защо да изберем урок в група, а не индивидуален урок? Индивидуалният урок има своите предимства, но и своите недостатъци.

Тук е важно да отбележим, че децата учат най-добре в група. Замисляли ли сте се каква част от знанията вашето дете придобива директно от учителя и каква – от своите съученици? Заниманията в група улесняват заучаването на уменията за комуникация, правят урока по-забавен, засилват състезателния хъс и добавят още един фактор, заради който детето да очаква с нетърпение своя урок- срещата с приятелчетата. Всички тези моменти са от първостепенно значение в политиката на обучение, предлагана от нас.

Ако искате да подарите на детето си истинско забавление наред с обучението по английски,заповядайте при нас!