Main menu

Тестове за ниво/ Level Testing

Езикова школа „Елеазар“ извършва безплатно тестване на нивото на всички свои бъдещи ученици и курсисти.

Преди приемане в групите наш преподавател ще направи среща на живо или онлайн с вас или вашето дете и въз основа на проведеното събеседване ще ви предложи и най-подходящите групи.

Езикова школа „Елеазар“ предлага и тест за ниво на английски и немски език без ангажимент за включване в група. Тестовете са във формата на Кеймбридж и Гьоте. Такъв тест може да бъде проведен наживо или онлайн и изпитваният получава сертификат за издържано входно ниво от съответното ниво към нашето училище.

За цени и повече информация, свържете се с нас.

***

Eleazar Language Schools tests all of its students-to-be for free.

Before joining our groups our teachers will test you or your child for free and based on our evaluation we will offer you the most suitable groups.

Eleazar Language Schools also offers Levels Tests in English and German without joining any of our groups. Tests are carried out in the format of Cambridge and Goethe exams, they can be done live or online and the examined received a certificate for completed entry level at our School.

For pricing and additional information, please contact us.