Main menu

Сертификати за владеене на английски език – кога и какъв сертификат е необходим?

Какво представляват международните сертификати за владеене на английски език?

Сертификатите за владеене на английски език са документи, които се издават от международно призната институция, в уверение на това, че притежателят владее езика на определено ниво. Те обичайно тестват уменията за четене, слушане, употреба на езика, говорене и писане.

Има редица институции, които провеждат изпити, чието значение се признава в цял свят. Много от университетите имат изисквания кандидатстващият да има сертификат от някоя от тях. Такива са Cambridge, IELTS, SAT, TOEFL,Trinity и други.

Ние в Езикова школа „Елеазар“ сме акредитиран център за подготовка за изпитите на Cambridge и IELTS.

Защо ми е необходим международен сертификат за владеене на английски език?

Най-често необходимостта от сертификат възниква, когато решите да кандидатствате в университет или за работа, за която се изисква ниво за владеене на английски език.

Най-често университетите изискват документ за ниво B2 или С1, обичайно признават сертификатите на Кеймбридж. Някои държат на IELTS. Университетите в САЩ по-често изискват американските сертификати като TOEFL или SAT.

При кандидатстване за работа обикновено има по-широко признаване на различните сертификати, но разбира се, трябва да се запознаете с конкретните изисквания на желаната компания.

Какви са нивата за владеене на английски език?

С навлизането на Общоевропейската референтна рамка за езиците в света вече широко се възприемат следните нива на владеене на английски:

А1 – начално ниво (beginner)  – ученикът е запознат с най-основните думи и времена в езика, но все още без да може да ги използва свободно;

А2 – второ начално ниво (elementary) – ученикът се запознава с по-широк набор от думи и времена в езика и започва да използва свободно базисната лексика и граматика от началното ниво;

B1 – първо средно ниво (pre-intermediate) – ученикът вече е усвоил базисната лексика и граматика, използва ги сам и започва да разбира и усвоява и по-сложните конструкции. Все още допуска грешки както при говорене, така и при четене и слушане, които могат да променят цялостния смисъл на казаното, но като цяло се ориентира в езика.

B2 – второ средно ниво intermediate

Това е нивото на владеене на езика, където вече ученикът не допуска грешки в основната лексика и граматика, умее да се изразява достатъчно ясно, за да не остане неразбран и също така разбира безпогрешно основния смисъл на писана и говорена реч. Приема се, че това е нивото на езика, което е достатъчно, за да може ученикът да работи и да учи на английски.

C1 – напреднало ниво – advanced 

Обикновената реч и писан текст вече не са предизвикателство, но ученикът с умения C1 може да се изразява с по-изискани фрази, да разбира нюансите на сложната реч, да използва свободно почти всички конструкции и изрази, използвани в обичайния английски език.

С2 – професионално ниво – proficiency

Най-високото ниво на владеене на английски език се характеризира със своята академичност, висок стил и познаване на детайлите на езика. То е необходимо за професии като журналист, писател, преводач и други, но в общия случай не се изисква за повечето професии.

На какъв изпит мога и трябва да се явя?

Първите няколко изпита на Кеймбридж са предвидени за деца и имат основно мотивационен характер. Сертификатът от тях не може да бъде използван за някаква реална цел, но дава на децата увереността, че се справят добре.

YLE Starters – ниво А1 – тъй като има доста писане и четене, обичайно децата мога да го вземат не по-рано от 7-8-годишна възраст, а обичайно към 9-10.

YLE Movers – Ниво A1/А2; обичайно го достигаме в 3-4 клас
YLE Flyers или KET – Ниво А2/B1 – обичайно го достигаме в 4-5 клас

PET – ниво B1 – обичайно го достигаме в 5-6 клас

Първият съществен изпит, от притежаването на сертификата за който има и реално полза е

FCE – ниво B2 – при стандартно обучение ние имаме необходимите умения да го положим в 7-8 клас.

CAE – ниво С1 – обичайно се подготвяме за взимането му в гимназиалните години. От една страна, той е необходим на желаещите да кандидатстват в чужди университети, а от друга – самите разсъждения, стил и теми в него изискват една по-богата житейска зрялост.

CPE – ниво C2 – изискването за академично ниво на познания, както и изтънченост на изказа прави това ниво елитарно, „не за всеки“ и със сигурност трудно да бъде покрито преди горните години на гимназиалния курс.

Как да се подготвя и да се явя?

При нас в Езикова школа „Елеазар“ можем да ви предложим уроци и курсове за подготовка за полагането на изпита.

Както всеки друг изпит, изпитите на Кеймбридж имат своята специфика и изискват малко подготовка, за да се ориентирате какво се изисква от вас и как е поднесен материалът, а що се отнася до писането – има и точно определени формати, които трябва да се спазват. Затова препоръчваме – ако няма изрична нужда от покачването на нивото – да направите поне 4-5 пробни изпита, за да знаете какво ви очаква.

Ние не сме изпитен център, но можем да ви съдействаме с регистрацията за полагане на изпит.

Имайте предвид, че за полагането на изпита се дължи отделна такса към изпитното заведение, което кара доста хора да премислят добре за кое ниво си заслужава да се явят.