Main menu

Курсове по английски език за ученици 4-7 клас

Курсове по английски език за ученици 4-7 клас в детска езикова школа ЕлеазарДетска езикова школа Елеазар предлага курсове за обучение на деца от начално ниво до подготвителен курс за полагане на международния признат изпит за владеене на английски език на Cambridge FCE (First Certificate in English) и. САЕ. (Cambridge Advanced English)

Нивото на групите се съобразява с нивото на конкретните деца в тях и групата се движи с темпо, съобразено с техните възможности.

За учениците от четвърти до седми клас предлагаме два вида занимания по английски език:

 • 2 пъти седмично по 60 мин или 90 мин през седмицата
 • 1 път седмично по 90 мин или 120 мин през уикенда, като според желанията на родителите можем да организираме и групи с различна честота на посещения.

 

 • Всички занимания могат да се провеждат по избор на детето и родителя – присъствено или онлайн. При необходимост – карантина или законови разпоредби – е възможно присъствените занимания да бъдат прехвърлени онлайн.

Нашите курсове по английски език се провеждат в малки групи до 5 деца. Дългогодишният ни опит в обучението на малки деца показва този формат като една от най-успешните форми на обучение:

 • Курсове по английски език за ученици 4-7 клас в детска езикова школа Елеазарпри 5 деца учителят има възможност да обърне внимание на всеки ученик по отделно, да следи пропуските и затрудненията на всяко дете и да ги коригира своевременно.;
 • за разлика от индивидуалните уроци, където общуването е само с учителя, учейки с други деца учениците изграждат по-добри комуникационни умения и имат по-голям стимул за игра и състезание.

В зависимост от нивото на познанията за тази възраст при нас обучението е организирано по няколко начина:

 • за деца, които стартират от начало при срещата си с английския език, или имат бегли познания от обучението си до момента – стартираме от основните положения на английската азбука, базисна граматика и ежедневна лексика. Едновременно усъвършенстваме уменията за четене, писане и разговор на езика. В края на курса (след седми клас) децата могат успешно да положат международно признатия изпит KET.
 • за деца, които вече имат основни познания по английски език от обучението си до момента – обичайно децата вече могат четат добре, имат познания в основните граматически положения на езика и знаят основополагащата лексика. Затвърждаваме и разширяваме граматичните познания, обогатяваме лексиката и непрекъснато прилагаме знанията на практика, за да могат те да се превърнат в жив език. В края на курса (след седми клас) децата могат успешно да положат международно признатия изпит PET.
 • за деца, които вече имат добри познания по английски език от обучението си до моментаобичайно децата вече могат четат добре, да говорят и ползват основната граматика. Затвърждаваме и разширяваме граматичните познания, обогатяваме лексиката и непрекъснато прилагаме знанията на практика, за да могат те да се превърнат в жив език. В края на курса (след седми клас) децата могат успешно да положат международно признатия изпит FCE (First Certificate in English), който е първият изпит, свидетелстващ за реално владеене на езика.

Курсове по английски език за ученици 4-7 клас в детска езикова школа ЕлеазарНашата система е разработена от нашите преподаватели, като стъпва върху няколко основни системи на Oxford University Press и използва много други допълващи материали, повечето от които са свободно достъпни в интернет и са подходящи за допълнителни занимания на децата вкъщи. Някои от основните ресурси, които използваме:

 • Oxford Heroes 1, Oxford University Press
 • Oxford Heroes 2, Oxford University Press
 • Oxford Heroes 3, Oxford University Press
 • FCE Result, Oxford University Press
 • Trig’s Grammar, Oxford Univeristy Press

и други.

Часовете ни се състоят от:

 • работа по учебната система – четене, работа по учебник и тетрадка, слушане, писане;
 • игри и движение в класната стая
 • състезания
 • нагледни материали – флашкарти, постери, табла,
 • оригинални английски игри и английски видео материали на компютър

и други.

Начало на учебната година: 1 октомври

Край на учебната година: 31 май

Курсове по английски за ученици от четвърти до седми клас предлагаме в езиковите центрове на школата в София: